Srpen 2011

Just life-10 díl

31. srpna 2011 v 15:12 | MisulkaSims |  Just life
Á, je tu 10ítka takové hezké kuleté číslo - :D No nic, tak čťete

LEHLE JSEM SI NA LIZINU POSTEL, BYLO MI FAKT SMUTNO, KDYŽ SI LIZ VYKLIDILA VĚCI, BYLO TU TAK PRÁZDNO!

PŘEMÝŠLELA JSEM O LIZ
MÁMA: zlato, já.... nechtěla jsem aby odjela
JÁ: tak proč si něco neudělala?
MÁMA: je jí devatenáct! Jednou by to přišlo! Mimochodem někdo ti volá!

JÁ: no?
V TELEFONU: čau tady je Zack, jsem ten co ti volal minule! Jsem Oliverův brácha! Promiň bylo mi divný když najednou tak zmizel!
JÁ: hm, aha...v pohodě!
ZACK: no nic, už tu je, a chtěl jsem se tě na něco zeptat...
JÁ: tak povídej!
ZACK: no, jestli bys se nou někam nešla...třeba! TO MĚ FAKT ZASKOČILO!
JÁ: víš asi si myslíš, že jsem hezká jako Liz ale nejsem, promiň.

ZAVOLALA JSEM AMAROVI!
JÁ: ahoj, tady Ness
AMAR: hm, čau
JÁ: no, víš chtěla jsem se zeptat jestli se dnes k nám nestavíš
AMAR: no, tak jo ŘEKL TROŠKU OTRÁVENĚ, ALE NENECHALA JSEM SE ODRADIT
JÁ: a prosím vem si něco pěknýho, chci tě představit mamce

JÁ: hm, mami co kdybych ti někoho představila
MÁMA: no?
JÁ: jednoho kluka...
MÁMA: fajn...
PAK JSEM ALE ZAČALA POCHYBOVAT! MOŽNÁ HO ANI NEMŮŽU POVAŽOVAT ZA SVÉHO KLUKA NO JASNĚ DAL MI RŮŽI! TO JE FAKT, ALE STEJNĚ! KDYŽ MĚ POLÍBIL BYLO TO JEN TAK LETMO, MOŽNÁ TO BYLO JEN KAMARÁDSKÝ...NAVÍC HNED JAK HO POTKÁM HO PŘEDSTAVUJU MÁMĚ? CO TO DO MĚ SAKRA VJELO?
TAKŽE JSME SEDĚLI A UŽ HODINU ČEKALI NAD KRÁSNÝM DORTÍKEM
MÁMA: hmm, nejsem si jistá jestli příjde
JÁ: myslím, že tu bude za chvíli NEBO ASPOŇ DOUFÁM-DODALA JSEM SI V DUCHU

ZAZVONIL TELEFON...


Holčička s pejskem

30. srpna 2011 v 20:52 | MisulkaSims |  Fotomontáže
Musím přiznat, že to není tak špatná fotomontáž :D ... na to, že sem jí tak odflákla se mi líbí! A co vám? ;-)

Jak si dát do sims vlastní obrazy

28. srpna 2011 v 20:04 | MisulkaSims |  Návody
Jak udělat aby simík kreslil obrazy, které chcete aby kreslil! Takže nejdřív si třeba na netu najdebe nějakej obrázek
Takže když si obraz najdem, dáme kopírovat

Dokumenty/ea games/sims 2/paitings

Klikneme na malířský stojan a dáme-namalovat vlastní obraz

Tak teď si akorát vybrat ten správný obrázek

A už jen kokat jak simík kreslí! :D

No a to je celý! Jednoduchý? :D
Obraz bude hezčí od simíka, který má víc bodů za kreativitu... :-)

Just life-9 díl

27. srpna 2011 v 19:02 | MisulkaSims |  Just life
další díl :) No nebude tu kecat keci, který stejně nečtete takže už čtěte komix a komentujte :)

JÁ: tak jo Liz, co se stalo?
LIZ: ach jo, pochop je mi 19! Máma se mě pořád snaží udržet! Možná proto se chovám jak pomatená puberťačka! JO, TO SE NĚKDY FAKT CHVÁŠ POMYSLELA JSEM SI!
LIZ: no, prostě mě napadl takovej dementní nápad! Zvonili jsme na lidi a když otevřeli hodili jsme po nich vajíčkem, který jsme si předtim vzali z restaurace!
JÁ: hahaha, ha, ha... PROSTĚ JSEM SE ZAČALA FAKT SMÁT PŘEDSTAVOVALA JSEM SI KDOVÍ CO A ONA DĚLALA TOHLE
LIZ: ale pak nás zatkla policie, byl tam takovej tak trochu deb*l a nechtěl nás pustit-bral to jako rušení nočního klidu a ňáký další voloviny...

U SNÍDANĚ NIKDO NEMLUVIL ANI JÁ NE! CO SEM TAK ASI MĚLA ŘÍCT...

NAKONEC SE LIZ ODHODLALA PROMLUVIT
LIZ: ach jo, takle to dál nejde! Já se prostě stěhuju k Oliverovi! Pochop, že natom nic nezměníš!
ŘEKLA LIZ A MĚ TO DOŠLO! MÁMA JE NAŠTVANÁ KŮLI TOMUHLE! A ZÁROVEŇ TO PRO MĚ BYLA RÁNA POD PÁS, TEPRVE NEDÁVNO SEM SE S LIZ KONEČNĚ POZNALA A TEĎ SE STĚHUJE!

ZBALILA SI VŠECHNY VĚCI

SNAŽILA JSEM SE JI PŘEMLUVIT
JÁ: Liz, jen proto, že je máma trochu staromodní se nemusíš stěhovat
LIZ: Ness-je mi 19! Jednou by to přišlo
JÁ: ale proč teď?

LIZ: jsem ráda, že se z nás stali kamarádky, ale to na tom nic nezmění

A NAKONEC LIZ NASEDLA DO TAXÍKU A ODJELA!

Na prázdninách

26. srpna 2011 v 17:59 | MisulkaSims |  Fotky ze hry
Tak jak ste si užily prázdniny? Moji simíci si taky užívali :D Tady jsou nějaké fotky :)
Proč se trápit známkama? To už je za náma, pořád jsou přece prázdniny :D

Třeba tady ti dva :) na líbánkách :)

Tyhle to zase parádně roztočili :D

Tady se zase někdo trochu spálil xD

No a tyhle se měli taky dobře :)

Tady se narodil nový simíček :D

krásná rodiná dovolená :) (omlouvám se za formát fotky :()

a tady si někdo našel prázdninovou lásku(omlouvám se za formát fotky :()

A co vy taky ste si užili prázdniny? :D

Just life-8 díl

24. srpna 2011 v 16:00 | MisulkaSims |  Just life
Ahoj všichni, je tu další díl, předem bych se chtěla omluvit, že jsem neposlechla Romčušku, já už měla další díl nafocenej a Vanessa a Liz se už blíží dospělosti-tím myslím v sims, bylo by totiž divný kdyby se najednou z teenu stali dospěláci... Ze dne na den by byli vyšší a měli vyspělejší tvář :D No, nic tak čtěte, čtěte :) Jinak za každý koment jsem ráda :)

RÁNO JSEM SE VZBUDILA, ALE LIZINA POSTEL BYLA PRÁZDNÁ..... PROHLEDALA JSEM CELEJ BARÁK, ALE LIZ NIKDE! JAK MI TO MOHLA SAKRA UDĚLAT! CO MAM JAKO ŘÍCT MÁMĚ...PRAVDU?

RÁNO JSEM NAKONEC MÁMĚ NĚCO NAKECALA
JÁ: víš, Liz šla ještě do knihovny potřebovala se naučit na test
MÁMA: ale dyť už je skoro konec školního roku
JÁ: to je, ale znáš toho jejího profesora! ZAMUMLALA JSEM A BYLA JSEM NA SEBE FAKT PYŠNÁ! LIZ MÁ TOTIŽ FAKT OTRAVNÝ PROFESORY!

PO CHVÍLI CO MAMKA ODEŠLA DO PRÁCE, ZAZVONIL TELEFON
V TELEFONU: ehm, je tam Liz? ZNĚLO TO TROŠKU JAKO OLIVERŮV HLAS
JÁ: cože? Liz? Kdo ste?
V TELEFONU: tak je tam sakra Liz
JÁ: no, já sem Lizina sestra
V TELEFONU: a kde je Liz?
JÁ: s někym odjela
V TELEFONU: s mim bratrem
TUUUUU, OZVALO SE! POLOŽIL TO!

OLIVER MÁ BRATRA? MMM, CO TO MĚLO ZNAMENAT, ZAČALA JSEM SE DĚLAT FAKT VELKÝ STAROSTI

VEČER SEM ZAS MUSELA VYSVĚTLOVAT MÁMĚ
JÁ: mami Liz přespí u kámošky
MÁMA: ale dyť nemá věci?
JÁ: no... věci...ona...ona si pro ně už došla

MÁMA: měla mi to říct! Žije pod mou střechou, to znamená, že já určuju pravidla!!
JÁ: no, tak jí to řekneš až se vrátí...

ŠLA JSEM SPÁT A STRAŠNĚ JSEM SI PŘÁLA, ABY AŽ SE VZBUDÍM, BYLA TU LIZ!

V NOCI PŘIJELA POLICIE A V AUTĚ MĚLA LIZ! VIDĚLA JSEM TO JEN Z OKNA

MÁMA SE S LIZ O NĚČEM BAVILA A KUPODIVU SE TVÁŘILA CELKEM CHÁPAVĚ...

KDYŽ SI LIZ LEHLA PO ŠPIČKÁCH JSEM SE DOPLÍŽILA K NÍ
JÁ: Liz, co se stalo?
LIZ: fňuk, fňuk, já...ti to povim...fňuk ráno

Tak co to teda znamená

23. srpna 2011 v 17:48 | MisulkaSims
Floccinaucinihilipilification
upřímě, ani jsem to slovo nečetla, jen když jsem se na to podívala myslela jsem, že je to jen nějakej blábol a, že to nic neznamená... Ale znamená!
Floccinaucinihilipilification je nejdelší oficialni výraz v angličtině. Jsou i delší anglická slova, ale ty nejsou oficialní.
A co to teda znamená?
jak už jsem psala je to výraz a jinak by se taky dalo říct "the act of estimating as worthless". Takže Floccinaucinihilipilification znamená něco jako: "když odhaduješ je to bezcenné" nebo tak něco... :D
Jinak kdyby vás zajímalo(ale radši to neštěte jen na to koukněte) nejdelší slovo na světe je: (a znamená to shluk, je to název bílkovin a má 1913 znaků)

methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucyl phenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyl lysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenyl alanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisol eucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartyl threonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartyl alanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenyl alanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolyl threonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucyl arginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonyl prolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamyl methionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysyl histidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucyl leucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenyl alanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenyl alanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalyl glycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalyl prolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanyl arginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginyl valylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinyl prolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucyl leucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycyl arginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyl alanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginyl arginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidyl leucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyl alanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanyl glycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysyl alanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycyl alanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisol eucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucyl glutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyl lysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysyl alanylalanylthreonylarginylserine

Bella Goth

23. srpna 2011 v 11:31 | MisulkaSims

Bella Gothová:

Určitě ji všichni znáte! :D A většina z vás seji pokouší najít, dřív mi bylo úplně jedno, co se z Bellou stalo, ale musím přiznat, že teď v srpnu mi došlo, jakou mám touho ji najít a zjistit její příběh... :DD A je fakt, že jsem na něj asi přišla. Sice to může být jedna z mnoha teorii, ale všechno svědší tomu, že to bylo takle:
Nejdřív si to všechno úplně schrneme:
našli se tři Belly- Bella v Podivíně, Bella v Krasohlídkově a Bella v baloně, který létá nad Krasohlídkovem!
Tak jo a těď když máme schrnuto můžeme se vydat do jejího příběhu :D

Příběh Belly:
Takže ten večer co se Bella ztratila byla na náštěvě u Dona Chuana, největších sukničkáře! V jeho vzpomínkách je, že od něj odmítla muchlování... Takže po tom co se ti dva(Bella a Don) nepohodli, šla Bella k němu na střechu pozorovat oblohu! Kde ji unesli mimozemšťani. Myslím, že ji chtěli vrátit, jenom s ní chtěli splodit ufonka, tak jako to udělali s ostatníma simíkama! Ale když letěli nad Podivínem tak se nabourali. Důkazy jsou jasné: v podivíně je stroskotaný létající talíř a je tam několik mimozemšťanů, kteří zjevně pád přežili. No, a v Podivíně se vyskytuje i Bella, která si tam začala "nový život". No nic, vraťme se zpátky, kdy byla Bella u Dona a unesli ji ufoni. Takže, Bellu unesli mimozemšťani a asi ji nahradili nachvíli jinou Bellou, aby to nebylo tak nápadné! Takže ta druhá Bella šla domů, ale cestou ji unesli Dina a Nina, které se ji potřebovali zbavit. Chtěli si vzít Montimera a pak po něm zdedit simoleony, protože takle to udělali už s jednim simem. No, takže ji unesly a asi ji dali do toho balonu nad Krasohlídkovem,kde se objevuje. Někteří tvrdí, že se tam neobjevuje sama. Já ji tam, ale zatím opravdu viděla jenom samotnou!

Jak se vám líbil příběh? Myslíte, že je pravdivý nebo že je to jen teorie?

Klidně kopírujte, ale jenom se zdrojem, protože ne tenhle příběh/teorii jsem přišla já! Děkuju za pochopení... :DD


Just life-7 díl

22. srpna 2011 v 12:05 | MisulkaSims |  Just life
TAK UŽ 7. DÍL! TO NÁM TO UTÍKÁ... :D JE FAKT, ŽE TENHLE JE O PROTI OSTATNÍM O NĚCO KRATŠÍ, ALE PŘÍŠTĚ BUDE DELŠÍ :D NO, TAK UŽ ČTĚTE :))

RÁNO KE MĚ PŘIBĚHLA LIZ
LIZ: nessíí, to musíš vidět! Dělej vem si bundu a dělej dělej

: téda, co to je?
LIZ: říkalas mi, že toho kluka znáš od včera a teď koukám! No nic, přečti si lístek
NECHÁPALA JSEM PROČ TAK MLUVÍ! ALE LÍSTEK NA RŮŽI JSEM SI PŘEČETLA
NA LÍSTEČKU: drahá vanesso, láska mezi námi rozkvetla jako květina, když na tebe pomyslím, touha se ve mě rozpíná, Amar
LIZ: ty se tak máš, na druhou stranu jesli ti tohle dal po jednom dnu, co bude chtít příště!
VŮBEC JSEM NECHÁPALA PROČ TAK MLUVÍ! ALE TO ONA MÁ ZKUŠENOST S KLUKAMA, TAKŽE K TOMU MÁ URČITĚ DŮVOD

CELEJ DEN JSEM SI ČETLA KNÍŽKU, DO ŠKOLY ZATÍM PREJ NEMUSÍM...STEJNĚ UŽ SE NIC NEUČÍME, PROTOŽE UŽ ZA PÁR DNÍ BUDE KONEC

VEČER ZA MNOU PŘIŠLA LIZ
LIZ: ahoj ness, prosím, udělala bys pro mě něco
JÁ: no jasně
LIZ: řekla jsem Oliverovi o té růži co jsi dostala a že on takovej není a tak mě pozval do jedné nobl resaurace
JÁ: no, tak to je super!
LIZ: no jo, ale jdu tam dneska v noci a mámě to fakt říkat nechci měla by takoví kecy typu kdo je Oliver a tak chápeš? Ale do rána se vrátím!
: no, tak si to uží no

LIZ SE OBLÍKLA DO KRÁSNÝCH ŠATŮ...

V NOCI PRO NI OLIVER PŘIJEL...V LIMUZÍNĚ, TA SE MÁ :(

RÁNO JSEM SE VZBUDILA, ALE LIZINA POSTEL BYLA PRÁZDNÁ..... PROHLEDALA JSEM CELEJ BARÁK, ALE LIZ NIKDE! JAK MI TO MOHLA SAKRA UDĚLAT! CO MAM JAKO ŘÍCT MÁMĚ...PRAVDU? NEBUDE PAK LIZ NAŠTVANÁ?

SB

21. srpna 2011 v 19:09 | MisulkaSims

Spřátelíme?
1. Na můj blog musí chodit minimálně 3krát týdně a zanechat po sobě koment
2. Chci aby se nám blogy líbili vzájemě, né jen kůli reklamě
3. Nic typu obíhám nebo tak...
4. Můžu dělat různé kontroly, jestli opravdu chodíte na blog

Pokud chceš sořáteli do komentů napiš:
1.Přezdívku
2.blog
3. Souhlasíš s pravidly?
4. Jaké jsou tvoje pravidla?